Description: C:\Users\john\Desktop\Sistem_Ortopedi-20160629-151715.jpg

TOTAL DİZ PROTEZLERİ

?r?n Detayları

? Total diz protezi y?ksek dinamik y?klere dayanacak şekilde, hastaların yaşam kalitesini artırmak,

?daha uzun implant ?mr? ve doğal hareketlere en yakın stabilizasyonun sağlanması esas alınarak tasarlanmıştır
? Doğal hareketleri karşılamak i?in tibia ve femur komponentleri geniş yelpazede boyutlandırma sunmaktadır
? Femoral komonentdeki 10? lik distal a?ı ile tibial komponentdeki 7? slop a?ısı maksimum fleksiyon i?in olanak sağlar.
? 150? ye kadar fleksiyon a?ısı sunarak maksimum hareketliliği sağlamak i?in dizayn edilmiştir
? Patella ?zerindeki gerilimi azaltmak i?in A/P ve M/L oranı optimize edilmiştir
? 6? trochlear a?ısı femur-patella stabilitesini sağlamaktadır. 

 

PLATİN STEM KAL?A PROTEZLERİ

 

Description: C:\Users\john\Desktop\Sistem_Ortopedi-20160726-183328.jpg?r?n Detayları

? Platin stem y?ksek dinamik y?klere dayanacak şekilde, hastaların yaşam kalitesini artırmak, daha uzun implant ?mr? ve doğal hareketlere en yakın stabilizasyonun sağlanması esas alınarak tasarlanmıştır
? Doğal hareketleri karşılamak i?in platin stem geniş yelpazede boyutlandırma sunmaktadır
? ?? noktalı sabitleme sistemi ile en başarılı stabilizasyonu sağlar.
? Kemik tutulumunu artırmak i?in protezin proksimal kısmı 1/3 veya 2/3 oranında cpTİ+HA ile kaplanmıştır.
? CNC teknolojisini kullanarak imal edilen g?vde boyları ve enstr?manlar protezin m?kemmel yerleşimi i?in femurun tam hazırlanmasına olanak sağlar.
? Aynı stemin ?imentolu polish,  kumlamalı ve cpTİ+HA se?enekleri mevcut olup 3 ayrı stemde tek enstr?mantasyon seti ile kullanılabilmektedir

 

EXTERNAL FİXATOR LER

 

 

Description: C:\Users\john\Desktop\Sistem_Ortopedi-20160826-172928.jpg

 

Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches Replica Watches